Domeniul GALERIA DE ARTA ANONYMUS aparține SC CORYLLUS TRADING SRL, persoană juridică cu sediul în București, Str. Roma, nr. 59, Sector 1, inregistrată la Registrul Comerțului sub numărul nr. J40/25210/1993 având CUI RO 5109735, care se află sub incidența art. 312 din Codul Fiscal, numită în continuare SC CORYLLUS TRADING.

Vă rugam, să cititi acești termeni și condiții cu atenție pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului. Utilizarea acestui site implică acceptarea tacită a termenilor și a condițiilor de utilizare prezentate mai jos, care reprezintă intelegerea (contractul) dintre părți.

În calitate de autor/ proprietar/ administrator al site-ului www.ANONYMUS.ro, SC CORYLLUS își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Politica de confidențialitate, Termenii și condițiile de folosire, fără o notificare ățprealabilaă. Astfel, vă rugăm să vizitati periodic aceasta secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Drepturi de autor

Conținutul site-ului www.ANONYMUS.ro este proprietatea SC CORYLLUS TRADING SRL.

SC CORYLLUS garantează utilizatorului acces limitat pe site-ul www.ANONYMUS.ro, în interes personal (efectuarea de comenzi online sau informare) și nu ii conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor SC CORYLLUS fără acordul prealabil scris al acesteia.

Bazele de date, programele, elementele de grafică sunt proprietatea SC CORYLLUS TRADING, sau, dupa caz, a furnizorilor produselor oferite prin intermediul site-ului și sunt protejate de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Copierea, stocarea, modificarea parțială sau în întregime a site-ului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare privind protecția drepturilor de autor. În calitate de utilizator, dumneavoastră sunteți pe deplin de acord cu cele mai sus menționate.

Sesizări

În cazul în care observați că am adus atingere în vreun fel asupra drepturilor de autor, produsele recepționate sunt contrafăcute sau încalcă drepturi la marcă, vă rugăm să ne comunicați acest lucru pe adresa de e-mail: OFFICE@ANONYMUS.RO, SC CORYLLUS va răspunde sesizării în maxim 5 zile lucrătoare.

Securitatea datelor personale

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, informațiile furnizate de dumneavoastra vor fi folosite de SC CORYLLUS TRADING SRL exclusiv în scopul declarat al site-ului. Astfel, datele din formularul de comandă vor fi folosite numai pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, promoții, buletinele informative periodice (doar în măsura în care sunteți de acord să primiți acest gen de informații) facturare și pentru livrarea comenzilor etc.

Nu sunteți obligat să furnizați datele personale, însă refuzul face imposibilă prelucrarea comenzii și derularea livrării produselor. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către echipa SC CORYLLUS TRADING SRL.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale și să solicitați ștergerea datelor din baza noastră de date. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa catre SC CORYLLUS TRADING SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată. CORYLLUS TRADING SRL SRL se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conținand informații referitoare la datele personale ale clienților săi. În cazul ân care se va pune problema utilizării datelor dumneavoastră în scopul realizării unor campanii, vi se va cere acordul explicit.

SC CORYLLUS TRADING SRL nu trimite mesaje nesolicitate clienților săi. Orice mesaj periodic trimis conține datele noastre de identificare, precum și o procedură validă de renunțare la subscriere.

Comanda inseamnă documentul electronic ce intervine ca formă de comunicare între

Vânzător si Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii înseamnă orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului incheiat.

Tranzacție înseamnă încasarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către SC CORYLLUS TRADING SRL, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.    
Specificații înseamnă toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt
 precizate în descrierea acestora.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

  1. În vederea achiziționării de obiecte de pe website, online, Utilizatorii trebuie să plaseze o comandă. Utilizatorii au obligația ca în procesul de înregistrare să furnizeze informații reale și complete conform formularului de inregistrare prezentat pe Site.
  2. Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul iși derulează operațiunile comerciale.
  3. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
  4. Contractul se consideră incheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice a notificării de expediere a Comenzii.
  5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatele obligatorii prevăzute de lege ce vor fi emise de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.
 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
  1.  Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Cumpărător.
   Pentru motive justificate Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Administratorului de Site pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.
  2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
  3. Pentru comenzile online finalizarea comenzii are loc în momentul în care Utilizatorul încheie procesul de comandă online.
  4. Comenzile care nu conţin toate datele de identificare ale Clientului, astfel cum sunt ele menţionate în cuprinsul acestor termeni şi condiţii, nu vor fi considerate valabile şi, în consecinţă, nu vor fi onorate. 
  5. Vânzătorul păstrează dreptul de a publica imagini şi descrieri ale obiectului de artă sau de colecție vândut în oricare dintre materialele cu scop promoţional. 

 

 1. PRODUSELE
  1. Produsele oferite de GALERIA DE ARTĂ ANONYMUS sunt de natura operelor de artă și alte produse asimilate acestora.
  2. La vânzarea unei opere de artă, Vânzătorul va elibera certificate de autentificare.
  3. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 182/2000 scoaterea din România, pe orice cale, a operelor de artă pentru care nu s-a obţinut certificatul de export temporar sau definitiv, eliberat în condiţiile legii, constituie operaţiune de export ilegal. În cazul în care Cumpărătorul doreşte să scoată bunul din România sau ca livrarea bunului să se facă în afara teritoriului României, este necesară obţinerea certificatului de export , în condițiile legii.
  4. Potrivit Legii nr. 182/2000 şi H.G. nr. 518/2004 Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile), operele de artă - creaţie contemporană se pot exporta definitiv sau temporar fără certificat de export, urmând să se ateste în faţa autorităţilor vamale faptul că respectivele bunuri sunt opere create de autori în viaţă. În acest scop, Vânzătorul poate elibera, la solicitarea Clientului, gratuit, adeverinţe după modelul prevăzut în Anexa 5 a H.G. nr.518/2001. 

 

 1. MODIFICARE. DREPT DE RETRAGERE. DREPT DE REFUZ.
  1. Vânzătorul poate refuza executarea unei comenzi efectuate de către Cumpărător, fără nicio altă formalitate cu excepția unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă parte sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri: 

-       neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumparatorului a tranzacției, în cazul plăților online; 

-       invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plăților online; 

-       datele furnizate de Cumpărător, în procesul de înregistrare sunt incomplete sau incorecte; 

-       în situația menționată la art. 3.2 de mai sus; 

-       în situația în care din culpa Cumpărătorului două comenzi nu au fost onorate ca urmare a neplății prețului ori refuzului de primire a bunurilor comandate. 

-       Cumpărătorul va putea renunța la o comandă efectuată fără nicio penalitate cel mai târziu la data la care este contactat de către reprezenetanții Vânzătorului în vederea confirmării comenzii.

-       Orice renunțare la o comandă efectuată de Cumpărător trebuie urmată de transmiterea către Vănzător a unui înscris pentru confirmarea renunțării. 

-       În condițiile art. 9 din OUG nr. 34/2014, Cumpărătorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din Contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele de transport pentru efectuarea returului produsului. Cumpărătorul este obligat să notifice Vânzătorul intenția sa de a denunța contractul și de  a returna produsele achiziționate, în scris. 

-       Cumpărătorul va returna produsele în cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din contract.

-       Cumpărătorul va fi raspunzător pentru costul transportului si al asigurării (dacă este cazul) cu privire la produsele returnate, până la primirea și recepționarea acestora de către Vânzător.

-       Toate produsele returnate trebuie primite de Vânzător în aceeași stare în care acestea au fost livrate Cumpărătorului. In caz contrar, Vânzătorul va putea refuza primirea produsului returnat și il va restitui Cumpărătorului, reținând sumele achitate de Vănzător.

-       Vânzătorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Cumparatorului, cu excepția costurilor livrării, în maxim 14 zile de la data la care a primit decizia scrisă de retragere din contract a Cumpărătorului. Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării.

-       În cazul în care la primirea produselor Vânzătorul constată că acestea au suferit deteriorări, va informa în scris Cumpărătorul asupra refuzului de primire a produsului deteriorat și va retransmite produsul Vânzătorului, Cumpărătorul fiind exonerat de obligația de returnare a sumelor achitate de Cumpărător.

-       În conformitate cu prevederile art. 16 din OUG nr. 34/2014, Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid. Cumpărătorul va fi informat în cuprinsul fișei fiecărui produs dacă acesta este returnabil sau nu. 

VI. PLATA

  1. Plata se poate face atât prin ordin de plată în contul: [se introduc toate datele de identificare si de cont] cât și prin card bancar. În cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmată în momentul în care se va emite factura către Cumpărător.
  2. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, etc. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

VII. LIVRARE

  1. Livrarea se va face la adresa indicată de Cumpărător în formularul de comandă prin intermediul unor firme specializate de curierat sau poştă. Costul livrării este cel menţionat în formularul de comandă şi urmează a fi suportat integral de către Cumpărător.  
  2. Livrarea se va face în termen de:

                          2 zile lucrătoare în București;

                                3 zile lucrătoare în țară

                                minimum 7 zile lucrătoare în afara țării, cu respectarea programului de funcționare al Vânzătorului.

  1. Transferul dreptului de proprietate și al riscurilor de la Vânzător la Cumpărător se va face odată cu livrarea produselor. 
 1. PROPRIETATE  INTELECTUALĂ

  1. Întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site), logo-ul, marca și orice alte elemente de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, aparțin Administratorului Site-ului si partenerilor săi.
  2. Prin derogare de la prevederile de mai sus, materialele publicate pe site care au fost puse la dispoziția Administratorului site-ului în baza unui contract legal încheiat, sau acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, nu aparțin Administratorului Site-ului.
  3. În cazurile în care Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip este preluat de Administratorului Site-ului de la alți producatori / emitenți de conținut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvențe video, dar fară a se limita la acestea, o asemnenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.
  4. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Continutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.
  5. Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul Site-ului și partenerii săi le dețin asupra / în legatură cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora. Utilizatorii ințeleg și acceptă ca în cazul incălcării a vreunei din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la raspundere față de autorii / proprietarii drepturilor de autor.
  6. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricarei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale.
 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată si completată, precum și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori.
  2. Datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a accesului pe Site.
  3. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Administratorului Site-ului a serviciilor de comunicaţii electronice și a vânzării online a produselor prezentate pe Site.
  4. Fiecare Utilizator, la opțiunea sa proprie, furnizează unele dintre datele sale personale pentru a-si crea un cont valabil și pentru a beneficia de accesul oferit de către Administratorul Site-ului și posibilitatea achiziționării de produse.
  5. În momentul crearii contului fiecare Utilizator are posibilitatea de a opta pentru primirea de informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Administratorul site-ului prin bifarea căsuței corespunzătoare pe pagina de creare a contului.
  6. Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justitiei.
  7. Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privește și să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii ințeleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmată de ștergerea contului lor din sistem și de imposibilitatea de a accesa serviciul de vânzare online oferit de Administratorul Site-ului.
  8. Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare Utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin poștă la adresa Galeria de arta Anonymus, strada Roma nr. 59, sau prin e-mail la adresa:office@anonymus.ro
  9. În cazul plăților online, plata serviciilor de pe acest website este efectuată prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de Netopia.  


În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane: galleria Anonymus și Netopia garantează securitatea sistemelor informatice. Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele Galeriei de artă Anonymus sau pe serverele Netopia.

1.     LEGATURA CU ALTE SITE-URI  

  1. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca prin natura și conținutul Site-ul acesta poate furniza informații, legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile partenerilor, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legatură cu Conținutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau indrumarea sa.
  2. Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.
 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII. FORȚA MAJORĂ.

  1. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.
  2. Administratorul Site-ului nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei părți, secvența, modul al Conținutului Site-ului sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului.
  3. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri,întreruperi, îngreunări, disfuncționalităti sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.
  4. În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din accesarea Site-ului sau a Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.
  5. În cazurile de forță majoră Administratorul Site-ului si / sau operatorii, directorii, angajatiți, sucursalele, filialele si reprezentanții săi, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc.

 

 1. LEGEA APLICABILA. LITIGII

  1. Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de prezentele Termeni si Condiții Generale și Regulamentul de funcționare a site-ului, precum și toate efectele juridice pe care le produc acestea vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.
  2. Orice litigiu născut din sau în legatura cu prezentele Termeni si Condiții Generale va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă de la sediul Administratorului site-ului.
 1. MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

  1. Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din prezentele Termeni și Condiții Generale, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligat să indeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori.
  2. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricarei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de indată accesarea Site-ului.

1.DREPTURILE pe care le aveți sunt următoarele:

- dreptul de a solicita operatorului accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor (detalierea drepturilor dvs. o regasiți mai jos).
- dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul de acces al persoanei vizate
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
a) scopurile prelucrării;
b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.
(2) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul la rectificare
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2); d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul; f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).
(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricţionarea prelucrării
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; 
d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
Dreptul la portabilitatea datelor
(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului  6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziţie
(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
(3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
(4) În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificaţii tehnice.
Orice drept din cele mentionate mai sus poate fi exercitat prin prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, expediate catre adresa:

Legea aplicabila – jurisdictia
Legea aplicabila este legea romana. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

Dispozitii finale

TELEFONUL CONSUMATORULUI – INFOCONS – 021.9551
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti
Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
Tel.: 021/310.63.75 – birou reclamatii
Tel: 021/310.63.79
Fax: 021/310.63.80
Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Bucuresti-Ilfov
Adresa: Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
Tel.: 021/310.63.78, 021/310.63.81
Tel.: 021/310.63.75 – birou reclamatii
Fax: 021/310.63.80
Website : www.anpc.gov.ro​

 

De ce cookie-uri? Cookie-urile ne ajuta sa va oferim servicii mai bune. Prin folosirea site-ului, confirmati ca sunteti de acord cu folosirea lor de catre Anonymus.ro.